Er is een betekenisverschil.


de blik
oogopslag
De blik die zij mij toewierp was misschien niet dodelijk, maar wel pijnlijk.


het blik
dun plaatstaal
Heb jij het blik doperwtjes al opengemaakt?


Er zijn woorden die zowel onzijdig zijn, dus een het-woord, als mannelijk of vrouwelijk, dus een de-woord. Meestal geeft dat geen betekenisverschil, zoals bij de of het aanrecht, deksel, matras. Maar bij een aantal woorden geeft het lidwoord wel betekenisverschil, zoals bij de en het blik. Enkele andere min of meer bekende voorbeelden zijn:


Er zijn ook nog ingewikkeldere gevallen: een omslag van een boek heeft beide mogelijkheden (de en het), maar wanneer het weer omslaat, is alleen de goed. In een enkel geval ziet men een poging om via de / het betekenisverschil te creëren, bijvoorbeeld de tandem (de fiets) en het tandem (het duo), maar het is zeer de vraag of zo’n poging zal lukken.