Er is een betekenisverschil.

 

click het

klikken
Met een paar clicks bestel je tegenwoordig van alles online.


klik

het klikken; het geluid 'klik' (een kort, vrij hoog geluid)
Open het bestand met één klik.
Het slot sprong met een klik open.

 

Er zijn taalgebruikers die het Nederlandse klik liever op zijn Engels spellen: click. Misschien voelt het anders als het echt clickt tussen die ander en u. En misschien heeft klikt eerder de negatieve betekenis van 'doorvertellen', terwijl click eerder de betekenis van 'muisklik' heeft.

 

Hoe dan ook, click en klik hebben deels dezelfde betekenis. Dus een clickfonds — zo'n beleggingsfonds dat koerswinst op een van tevoren vastgelegd koersniveau vastklikt, zodat de belegger geen last heeft van zware verliezen — kan ook klikfonds heten, hoewel de laatste schrijfwijze niet in officiële spellinggidsen staat.

 

Er zijn ook woordparen met een Engelse en Nederlandse spelling zonder betekenisverschil: