Er is geen betekenisverschil, het gaat om een verschil in gebruik.

 

recent

niet zo lang geleden, onlangs (bijvoeglijk naamwoord en bijwoord)
Zij had het over het recente verleden. (bijvoeglijk naamwoord: nabije)
Deze kliniek is recent nog geëvalueerd door de inspectie. (bijwoord: onlangs)

 

recentelijk

onlangs (bijwoord)
Dit is recentelijk nog uitvoerig aan de orde geweest.

 

Het bijvoeglijk naamwoord recent kan ook als bijwoord worden gebruikt, maar recentelijk kan niet als bijvoeglijk naamwoord dienstdoen. Schrijf dus niet de recentelijke maatregelen. U kunt immers ook niet zeggen de kortgeleden maatregelen. De recentelijk genomen maatregelen is wel correct.

 

Recentelijk werd vroeger ten onrechte bestreden als anglicisme, omdat het te veel deed denken aan recently. Maar er is niets tegen dit woord, behalve dat het nu wat ouderwets klinkt, niet zo recent is dus. Kijk voor nog enkele bekende struikelblokken bij buitenlands / buitenslands.