Er is een betekenisverschil.

 

persen

apparaten om sterke druk uit te oefenen
Achter in de loods bij de wijngaard stonden drie oude persen.

 

perzen

kleden uit Perzië (de oude benaming van Iran)
Het beschadigde parket werd bijna volledig aan het oog onttrokken door drie oude perzen.

 

Uiteraard kan persen ook nog een werkwoord zijn. De wet van Meden en Perzen — een Bijbelse uitdrukking voor een wet waarvan nooit wordt afgeweken — wordt door verhuizers nog weleens verbasterd tot de wet van meten en persen.

 

Een ander voorbeeld waarin een s of z tot betekenisverschil leidt, is kruisen / kruizen. Maar meestal is er geen betekenisverschil. Woorden op -s krijgen in het meervoud doorgaans een z: huis-huizen, laars-laarzen. Soms blijft de s staan omdat die in het meervoud ook gehoord wordt: impulsen, tendensen, walsen.

 

In sommige gevallen zijn s en z beide goed, omdat beide uitspraakvarianten frequent voorkomen. Voor voorbeelden daarvan kijkt u bij forensen / forenzen.