De nominatief, of eerste naamval, is de naamval die gebruikt wordt om het onderwerp van de zin aan te duiden.