Er is een nieuwe tekstanalyse op basis van het CCC-model online geplaatst. Met het CCC-model kan eenvoudig worden nagegaan wat er goed en fout is aan een tekst. Zo kan dit model gebruikt worden om allerlei soorten teksten objectief op hun tekstkwaliteit te beoordelen, van webteksten en advertenties tot aan handleidingen, beleidsrapporten en brieven.

 

Het CCC-model werkt niet met concrete tekstkenmerken zoals 'geen conclusies', 'foute nummering van voorbeelden', 'te lange zinnen' of 'overmatig gebruik van de lijdende vorm'. Maar hoe worden teksten dan wél geanalyseerd? Dit kan het beste geïllustreerd worden aan de hand van enkele voorbeeldanalyses.

Op de site stonden al twee uitgebreide uitwerkingen van de beoordeling en herschrijving van twee teksten aan de hand van het CCC-model, nu is daar een derde tekstanalyse aan toegevoegd. Het nieuwe voorbeeld is een analyse van een door de Belastingdienst geschreven online wettekst over de alleenstaande-ouderkorting. De analyse is geschreven door Tirza Cramwinckel en gepubliceerd in Maandblad Belasting Beschouwingen (2014).

 

Naast de nieuwe analyse van de online wettekst van de Belastingdienst blijven ook de twee eerdere analyses uiteraard beschikbaar: de analyse van een aanvraag voor een extra hertentamen en de analyse van een brief van Dienst Burgerzaken over het vernieuwen van reisdocumenten.

 

Literatuur: 

2014, Maandblad Belasting Beschouwingen, nummer 7/8, pagina 300-311.