Oefenen op alle niveaus

De nieuwe site bevat oefeningen over inhoud en structuur, formulering en stijl, taalkwesties, en spelling en leestekens. Daarbinnen worden allerlei subonderdelen bevraagd, zoals:

  • lange zinnen
  • vage verwijzingen
  • stijlfiguren
  • bijzondere woordvolgordes
  • contaminaties
  • hoofdletters
  • aaneenschrijven, streepje of spatie
  • tussen-n

 Ook bevat de website een aantal schrijfopdrachten en een begrippentrainer.

 

Genuanceerde vraagstelling

De vraagstelling is, geheel in de geest van de Schrijfwijzer, genuanceerd. Het gaat niet altijd om wat goed of fout is, maar vaak juist ook om wat in een bepaalde situatie of context béter is. Taal is immers voortdurend in ontwikkeling.

 

Directe en inhoudelijke feedback

Het is eenvoudig om te oefenen en te leren, doordat direct feedback gegeven wordt op de ingevoerde antwoorden. De modelantwoorden bij de open vragen geven veel informatie. Maar ook de feedback op de antwoorden op meerkeuzevragen is uitgebreid. Verder is het mogelijk om de eigen voortgang binnen de site te volgen.

 

Toegang via Schrijfwijzer en Schrijfwijzer Compact

De oefeningenwebsite is toegankelijk vanuit www.schrijfwijzer.nl (via de oranje button rechtsboven), maar ook rechtstreeks op www.schrijfwijzeroefeningen.nl. Inloggen kan met de gegevens van het Schrijfwijzer-account. Ook de nieuwe editie van de Schrijfwijzer Compact geeft toegang tot de oefeningenwebsite via de unieke code voor in het boek.