Er is een betekenisverschil.

 

canon

een lied waarvan de verschillende stemmen na elkaar worden gezongen; lijst van erkende Bijbelboeken; jaarlijkse heffing over grond in erfpacht (uitspraak cánon)
De bekendste canon of 'kettingzang' is 'Vader Jacob'.
Het Evangelie van Thomas behoort niet tot de canon.
In deze gemeente woedt al jarenlang discussie over verlaging van de canon.

 

kanon

zwaar geschut op onderstel, met een lange loop (uitspraak kanón)
In WO I en II werden jongens als kanonnenvlees naar de loopgraven gestuurd.

 

Het maakt dus nogal wat uit of de paus of de gemeenteraad de canon wil afschaffen.

 

Het woord canon in de tweede betekenis kan ook figuurlijk worden gebruikt: Hij wil beweren dat Multatuli niet tot de literaire canon behoort. Het woord kanon kan ook figuurlijk worden gebruikt: Dit tv-programma is in korte tijd uit gegroeid tot een kijkcijferkanon.