De woorden worden door elkaar gebruikt, maar er is een betekenisverschil.

 

natie        

grote groep mensen die samen in een land wonen, verbonden door geschiedenis, cultuur, en vaak ook taal

  • Sinds wanneer spreken we over al die Duitse deelstaten als een natie?
  • De natie Koninkrijk der Nederlanden bestaat uit vier landen: Nederland, Aruba, Curaçao en Sint Maarten.

 

staat        

een land met een eigen regering

  • 193 staten zijn lid van de Verenigde Naties.
  • Als staat en natie samenvallen spreekt men ook wel van een natiestaat.

 

Het gaat in beide gevallen om een land, maar bij natie ligt het accent op de bevolking en bij staat op het stuk grond of het territorium. Vergelijk ook, elders in het Verwarwoordenboek het verschil tussen samenleving (accent op personen) en maatschappij (accent op organisatie). Zie ook het Verwarwoordenboek voor het verschil tussen statenbond en bondsstaat.

 

Twee mooie vragen aan staatsrechtgeleerden en politicologen.

  1. Bestaan er naties die geen staten zijn? Misschien, in een speciale context, is Palestina, of de Palestijnse Autoriteit, een voorbeeld. Deze natie wordt door sommige landen niet erkend als staat.
  2. Bestaan er staten die geen natie zijn? Misschien, vanuit een bepaald perspectief, is België een voorbeeld, met de grote verschillen tussen Vlaanderen en Wallonië, in geschiedenis, cultuur en taal. Maar doorgaans vallen natie en staat samen. Beide woorden in één zin? Ja dat kan: “De koning heeft geen rol meer bij de kabinetsformatie, hij is nu veel meer hoofd van de natie dan hoofd van de staat.”