De woorden betekenen hetzelfde, maar er lijkt soms een subtiel verschil in gebruik.

 

verwerkelijken        

tot werkelijkheid maken, eerder: realiseren           

Dit hoge aantal voorkeurstemmen zie ik als mandaat om mijn droom te verwerkelijken.

 

verwezenlijken        

tot werkelijkheid doen komen, eerder: ontplooien

Het handboek ‘Word wie je bent’ helpt je om je verlangens en intenties te verwezenlijken.

 

De woorden betekenen beide dat iets werkelijkheid wordt. In de voorbeeldzinnen had ook het andere woord kunnen staan. Toch zien taalgebruikers soms een subtiel verschil. Bij verwerkelijken zou het dan eerder gaan om bijvoorbeeld een droom die werkelijkheid wordt, om iets dat je waar maakt in de praktijk. En verwezenlijken zou dan eerder betrekking hebben op ‘worden wie je eigenlijk bent’, met ‘wezen’ als een ander woord voor ‘zijn’. Toch spreken we eerder van het verwezenlijken dan van het verwerkelijken van een ideaal.

 

Het zou de duidelijkheid ten goede komen wanneer we verwerkelijken gebruiken voor het realiseren van iets, en verwezenlijken reserveren voor ‘zelfrealisatie’. Maar kennelijk vindt onze taal het niet nodig om hier een onderscheid te maken. Misschien omdat je jezelf ook verwezenlijkt als je jezelf verwerkelijkt?