Deze woorden betekenen hetzelfde, maar verschillen in gebruik.

 

kavelruil                   

het ruilen van percelen bouwgrond of landbouwgrond

  • Door kavelruil konden we dit nieuwe huis bouwen zonder uitzicht op een zendmast.
  • Deze kavelruil is nodig om de aansluiting vanuit het dorp op de provinciale weg te realiseren.

 

ruilverkaveling        

opnieuw inrichten van een landbouwlandschap, vaak in samenhang met natuur en recreatie.

Ruilverkaveling zorgt voor een ‘weerbaar landschap’ maar soms ook voor ‘landschapspijn’.

 

Bij ruilverkaveling gaat het om grotere infrastructuren, vaak inclusief wegen en afwatering. Daarom wordt ruilverkaveling ook wel herinrichting genoemd.

 

Wat is daar nu taalkundig interessant aan, kavelruil en ruilverkaveling? Nou alleen al dat kavel via verkaveling iets abstracters aanduidt in een grotere infrastructuur. Was dat nou nodig? Ja, kennelijk wel. Maar veel interessanter is dat er nog een ander onderscheid nodig bleek. Het ruilen van kavels gebeurt op basis van vrijwilligheid. De overheid kan boeren niet dwingen tot ruilverkaveling. Daarom heeft onze taal voor ‘kavelruil onder dwang’ een ander woord in de aanbieding: herverkaveling. Misschien moeten wij bij woordbetekenissen ook eens gaan doen aan herverkaveling: onder dwang betekenisonderdelen laten wisselen van woord. Suggesties kunt u kwijt in commentaar hieronder.