De woorden worden door elkaar gebruikt, maar er is soms een klein verschil in gebruik en stijl.

 

krijgsmacht             

het militaire apparaat, leger, land- lucht- en zeemacht

De laatste decennia is de slagkracht van onze krijgsmacht drastisch verminderd.

 

leger                          

grote groep militairen, landmacht

In de slag bij Azincourt (1415) triomfeerde het Engelse leger over de zwaar geharnaste Franse cavalerie.

 

Het woord leger betekende eerst alleen ‘ligplaats van wilde dieren’, zoals in het ‘leger van een haas’. De betekenis van ‘wilde dieren’ is overgesprongen op ‘soldaten’ – eigenlijk heel voorstelbaar. Een leger werd zo een plek waar soldaten ‘gelegerd’ zijn. Daarna verdween het aspect ‘verblijfplaats’, en kreeg leger zijn huidige betekenis.

 

De woorden worden door elkaar gebruikt, maar er zijn kleine verschillen. Bij het woord leger denk je eerder aan de militairen zelf, en bij een krijgsmacht aan het hele militaire apparaat. Daarom ook klinkt krijgsmacht iets abstracter en formeler dan leger. In de volgende zinnen kan dus beter het andere woord staan.

 

  • De krijgsmacht van Napoleon leed een verschrikkelijke nederlaag bij de Berezina.
  • Ons land verwaarloost het leger door niet te investeren in nieuwe onderzeeërs.
  • De rebellenleiders trokken hun krijgsmacht terug in de jungle.

 

En leger heeft ook nog een heel andere betekenis die heel mooi botst in de pacifistische leus Maak het leger leger!