De woorden verschillen in betekenis.

 

methode        

manier om een doel te bereiken, manier van onderwijs of onderzoek

  • We kunnen nu niet volstaan met een bezuiniging volgens de kaasschaafmethode.
  • In deze taalmethode wordt het systeem van de werkwoordstijden heel helder uitgelegd.
  • De methode van onderzoek die bekend staat als ‘desk research’, betekent vaak alleen maar dat iemand wat gegoogeld heeft.

 

systeem         

samenhangend, geordend geheel

  • Zo mooi, het periodiek systeem voorspelde indertijd elementen die nog moesten worden ontdekt!
  • Ons onderwijssysteem met maar één jaar brugklas is voor verbetering vatbaar.
  • De dichter Vroman riep God aan als Systeem.

 

In een methode, eigenlijk een weg waarlangs je gaat, zit altijd een doel. Het doel van een taalmethode is de taal leren. Het doel van een methode van onderzoek is een onderzoeksvraag beantwoorden. Het kenmerkende van een systeem is de ordening. En die ordening van ‘delen in een geheel’ kan betrekking hebben op zeer verschillende ‘elementen’. Het kan gaan om objecten (buizensysteem) of concepten (begrippensysteem), maar ook om handelingen (waarschuwingssysteem) en zelfs om bijdragen aan de samenleving (belastingsysteem).

 

Zie voor het verschil tussen systeem en stelsel elders in het Verwarwoordenboek. Bij een systeem gaat het eerder om een ordenend principe voor het geheel, en bij stelsel ligt het accent eerder op de samenhang binnen het geheel.

 

Maar nu. Hoe ga je te werk als je je sleutels kwijt bent? Ga je dan methodisch zoeken of ga je systematisch zoeken? Ik zou zeggen systematisch, want methodisch klinkt hier ietwat pleonastisch. Immers zoeken heeft een doel-aspect, dat ook al in methodisch aanwezig is. Ach, misschien geeft zo’n pleonasme toch wel sneller resultaat. Hoofdzaak is in elk geval dat je stelselmatig te werk gaat.