De woorden worden door elkaar gebruikt maar verschillen in betekenis.

 

mutant

een organisme met een genetische verandering

Ken je die X-Men strips waar mensen en mutanten proberen samen te leven?

 

variant

een andere, licht afwijkende vorm; een verwante soort

  • Stapelwoord is een variant van scrabbelen.
  • De Covid-pandemie heeft het onderzoek naar virusvarianten sterk gestimuleerd.

 

In beide gevallen gaat het om een verandering, maar bij een mutant is die verandering erfelijk. Bij snelle voortplanting van kleine organismen zoals virussen worden de woorden door elkaar gebruikt, omdat een licht afwijkende vorm pas ontdekt wordt als die zich voortplant, dus als het een genetische verandering is. Vandaar zinnen als: Gelukkig vertoont deze virusvariant weinig mutaties. Het woord variant krijgt dan de betekenis ‘een verwante soort’ met daarin weer genetische veranderingen.

 

Het meer abstracte woord mutatie kan dezelfde betekenis hebben als het concrete mutant. Zie voor het onderscheid variant-variatie-variëteit elders in het Verwarwoordenboek.