De woorden worden door elkaar gebruikt, maar juristen zouden hier toch een verschil kunnen maken.

 

juridificeren             

het verschijnsel dat steeds meer zaken juridisch worden vastgelegd

Kijk, zo’n officieel besluit voor het kappen van een boom in mijn eigen tuin, daaraan zie je toch dat onze samenleving volstrekt gejuridificeerd is!

 

juridiseren               

tot een juridische kwestie maken

Partijen hebben na goed overleg een regeling getroffen om de lopende procedures definitief te beëindigen en onnodig juridiseren te voorkomen.

 

Het verschil kan gemakkelijk worden uitgelegd. Bij juridificeren gaat het erom dat voor een probleem regels of wetsbepalingen wordt gemaakt die er daarvoor nog niet waren. In dit woord zit het Latijnse ‘facere’ dat ook ‘maken’ betekent. Denk aan ‘elektrificeren’: van een elektriciteitsnetwerk voorzien. Denk ook aan ‘pacificeren’: zorgen dat er vrede komt. Bij juridiseren gaat het erom dat een kwestie ook juridische aspecten heeft, maar dat die juridische aspecten overbelicht worden. Maar omdat zelfs juristen deze betekenissen niet elkaar houden, hoeven wij dat ook niet te doen. Zie verder ook het woordpaar falsifiëren – falsificeren elders in het Verwarwoordenboek.