De woorden verschillen subtiel in betekenis.

 

klauteren                  

zich verticaal verplaatsen, min of meer moeizaam, meer ‘dierlijk’

  • Hier kun je langs de regenpijp makkelijk naar het balkon klauteren.
  • De hoogwerker maakte zoveel kabaal dat de kat alsnog zelf uit de boom klauterde.

 

klimmen                   

zich verticaal verplaatsen; algemener: stijgen

  • Durf jij in de mast te klimmen?
  • Als het vliegtuig zo snel klimt is de geluidsoverlast nog erger.

 

De woorden klauteren (denk aan een ‘klauw’) en klimmen (denk aan ‘klemmen’ of ‘kleven’) roepen andere beelden op. Vergelijk:

  • Het kind klauterde op tafel.
  • Het kind klom op tafel.

 

Bij klauteren is er meer inspanning, en een ruimer gebruik van handen en voeten. Misschien is dat de reden dat we niet spreken over ‘klauterplanten’ of ‘in de pen klauteren’. En de formulering ‘bij het klauteren der jaren’ zou dan een moeizamere ouderdom suggereren.