De woorden verschillen in betekenis, en opgeven heeft nog andere betekenissen.

 

begeven                     

bezwijken

Moeten we nu echt al bang zijn dat deze dijk het gaat begeven?

 

opgeven                    

loslaten

Opgegeven als patiënt maar toch levend het hospice uit!

 

Vroeger betekende begeven ook ‘in de steek laten’, zoals te zien is in een uitspraak van de dichter-theoloog-musicus Coornhert uit de zestiende eeuw: Wat ik gaf is mij gebleven, wat ik vasthield heeft mij begeven. En we kennen van oudsher ook zich begeven met de betekenis ‘gaan’, zoals te zien is in het Wilhelmus, het veertiende couplet:

 

Tot God wilt u begeven,
zijn heilzaam woord neemt aan.

 

Het werkwoord opgeven kent nog een prachtige variatie aan betekenissen. Neem alleen al de gebiedende wijs Geef op! De volgende zin bevat nog drie verschillende betekenissen.

 

Mevrouw Jansen had al opgegeven dat ze de poedermelk had opgegeven maar toch heeft haar baby tot twee keer toe ook de moedermelk opgegeven.

 

Over zo’n rijke variatie kan ik niet anders dan hoog opgeven!