De woorden verschillen niet of nauwelijks in betekenis.

 

loyaal            

je houdend aan afspraken, innig verbonden; eerder in een afhankelijkheidsrelatie

  • Hoelang blijft het leger nog loyaal aan deze corrupte president?
  • Ouders kunnen de vreselijkste dingen doen, en toch blijven kinderen loyaal.

 

trouw            

je houdend aan afspraken, innig verbonden

  • Jouw vader een trouwe echtgenoot? Nou lees dit familiearchief eens!
  • Hij is altijd trouw gebleven aan zijn beginselen.
  • Uiteindelijk zien we een potentiële klant graag als een trouwe klant.

 

De woorden kunnen door elkaar worden gebruikt. Maar soms is er een subtiel verschil. Het woord trouw is iets minder modern dan loyaal. Vergelijk een trouwe vriend en een loyale medewerker. En aan deze voorbeelden zie je ook goed dat bij loyaal eerder een afhankelijkheidsrelatie of een gezagsrelatie meespeelt.