De woorden worden door elkaar gebruikt, maar er is wel een verschil.

 

wereldlijk                 

eigen aan de wereld, antoniem: kerkelijk

Heeft de paus ook wereldlijke macht in het Vaticaan?

 

werelds                     

eigen aan de wereld, antoniem: geestelijk; vergankelijk, mondain

Als kluizenaar had hij afstand gedaan van wereldse genoegens.

 

Het onderscheid ‘niet-kerkelijk’ (wereldlijk) en ‘niet-geestelijk’ (werelds) is soms niet zo groot. Dat is waarschijnlijk de reden dat deze woorden door elkaar worden gebruikt. In elk geval is werelds veel ruimer dan wereldlijk. Het is wel bijzonder dat werelds ook ‘mondain’ betekent, en dat het daarmee ook de aspecten ‘weelderig’ en ‘lichtzinnig’ oproept. Het woord ‘mondain’ is trouwens afgeleid van het Latijnse ‘mundus’ dat ook ‘wereld’ betekent.