Er is een klein betekenisverschil.


bijdragen aan
een aandeel leveren aan
De overheid heeft zelf bijgedragen aan het ontstaan van de crisis.


bijdragen in
een aandeel leveren (in de kosten)
Alle overblijvende spelers hebben nu gelijk bijgedragen in de pot.


bijdragen tot
mede van invloed zijn
Veranderingen in sociaal gedrag hebben bijgedragen tot de opkomst van obesitas.


bijdragen voor
doelgericht een aandeel leveren aan
We willen iedereen bedanken die zijn bijdrage heeft geleverd voor het behalen van dit succes.


De verschillen zijn nogal subtiel. Het duidelijkst is in; dat heeft doorgaans betrekking op geld. Het meest algemeen is tot, met de algemene betekenis ‘invloed’. De voorzetsels aan en voor zijn vaak inwisselbaar. Een verschil is dat voor vaak ook doelgericht is. Als in het eerste voorbeeld de overheid een bijdrage levert voor het ontstaan van de crisis, dan wekt dat de indruk dat de overheid de crisis heeft gewenst.