De woorden worden door elkaar gebruikt, maar er is een klein verschil.

 

benieuwd      

‘graag iets willen weten’, belangstellend, geïnteresseerd

Na alles wat er gebeurd is, ben ik heel benieuwd of hij wel aanwezig zal zijn.

 

nieuwsgierig 

‘heel graag iets willen weten’, vaak uit eigen belang

Krijg ik pas morgen mijn cadeau? Ik ben zo nieuwsgierig!

 

Het gaat bij deze woorden om vier subtiele verschillen. 1. Nieuwsgierig is sterker dan benieuwd. 2. Nieuwsgierig is ook ‘meer dwingend’ en meer ‘uit eigen belang’, dan het neutralere benieuwd. 3. Ook kan nieuwsgierig een ongunstige bijbetekenis hebben, met het betekenisaspect ‘indiscreet’. 4. En er is nog een verschil. Nieuwsgierig is eerder een karaktertrek, en benieuwd ben je naar de afloop of uitkomst van iets. Al deze vier verschillen kunnen een rol spelen in het volgende dialoogje:

 

            Wat ben je toch altijd nieuwsgierig!
            Nee, ik ben gewoon benieuwd.