Er is een betekenisverschil.


bezwijken aan
sterven door
De mishandelde vrouw is uiteindelijk bezweken aan haar verwondingen.


bezwijken onder
niet meer kunnen dragen
Rampensite bezwijkt bijna onder de belangstelling.


bezwijken van
onwel worden
Het was zo komisch. Hij bezweek bijna van het lachen.


bezwijken voor
niet kunnen weerstaan
Hij bezweek uiteindelijk voor de verleiding.


Dit is een van mijn favoriete voorzetselvariaties. De kernbetekenis van bezwijken, 'geen weerstand meer kunnen bieden', heeft door de voorzetsels vier prachtig te onderscheiden betekenissen gekregen.