De woorden verschillen in betekenis, maar hebben vaak dezelfde gebruikswaarde. 

 

bijzonder                  

anders dan gewoonlijk, dus niet vaak voorkomend; versterking

 

Een orchidee is een bijzondere plant, zo afwijkend van wat we normaal zien.

 

zeldzaam                   

niet vaak voorkomend, dus anders dan gewoonlijk; versterking

 

Hij vertrok naar Peru om daar een zeldzame orchidee te bestuderen.

 

De woorden zijn vaak inwisselbaar. Immers als iets niet vaak voorkomt is het anders dan gewoonlijk, en als iets anders dan gewoonlijk is, komt het niet zo vaak voor. Wel lijkt bijzonder vaker gebruikt te worden om ook een waardeoordeel te geven. De woorden kunnen ook als versterking dienstdoen, hoewel dat bij zeldzaam slechts zeldzaam en dus heel bijzonder is. 

 

 

Hij trok verder naar Guatemala, want daar waren bijzonder zeldzame orchideeën gesignaleerd.

 

Zeldzaam bijzonder, dat onderste orchideeënbloemblad lijkt wel een schoentje!