De betekenis verschilt heel subtiel.

 

bericht over  

mededeling waarbij vaak nog uitwerking volgt of verwacht wordt.

 

Heb jij al een bericht over de ouderavond gehad?

 

bericht van   

mededeling waarbij geen uitwerking nodig is.

 

Hij had vergeten om een bericht van verhindering te sturen.

 

Bij een bericht over de ouderavond staat er in het bericht zelf meer over de avond. Een bericht over verhindering is vreemd omdat je in zo’n bericht niet méér verwacht dan dat iemand verhinderd is. Het woordje van geeft al de inhoud van het bericht aan.

 

Als dit onderscheid klopt, dan is er verschil tussen de volgende zinnen.

 

Gisteren ontvingen wij bericht van zijn ziekte.

Gisteren ontvingen wij bericht over zijn ziekte.

 

Bij bericht van gaat het om het feit van de ziekte zelf. Bij bericht over gaat het over de ziekte én over nadere details. Nog een voorbeeld.

 

Je krijgt binnen een week bericht van plaatsing.

Je krijgt binnen een week bericht over plaatsing.

 

Bij bericht van gaat het om het feit dát je geplaatst bent. Bij bericht over verwacht je eerder nog wat meer informatie, bijvoorbeeld over datum en nadere voorwaarden. Is het onderscheid waterdicht? Nee, zo werkt het niet met taalsubtiliteiten. Wat heeft je voorkeur? (excuus voor de treurige inhoud)

 

Het bericht van zijn overlijden heeft ons diep geschokt.

Het bericht over zijn overlijden heeft ons diep geschokt.

 

De constructie met van komt op internet veel vaker voor dan die met over. Dat is in lijn met het dit onderscheid. Want het is een mededeling waarvan de inhoud al duidelijk is. Maar de voorkeur voor van kan ook ingegeven zijn door het over in overlijden, waarbij een extra over storend werkt. En tot slot, bericht van heeft ook nog de afzender-betekenis. Vergelijk van en voor in de volgende zin: Nee, we hebben over de ouderavond nog geen enkel bericht van de school ontvangen, wel een bericht over de vertrekkende directeur.