Er is geen betekenisverschil.


Betreft heeft de betekenis 'over, met betrekking tot, ter zake van'.
Vergelijk de volgende vier zinnen:

  • Wat gaat jou te ver wat betreft lichaamsversiering?
  • Wat de vakantie betreft zou ik me niet zo’n zorgen maken.
  • Wij zijn voor wat betreft testdata gebonden aan strenge regels.
  • Voor wat de vergadering betreft heb ik nog wat op te merken.

 

Alle zinnen zijn goed. Van oorsprong omsloten de woorden wat en betreft datgene wat het betrof. Ze waren een soort 'omzetsels'. Vroeger was het wat de taal betreft, net zoals wat de taal aangaat.

 

Maar wat betreft is nu algemeen aanvaard als variant van het stijve betreffende, en fungeert dan als 'voorzetsel'. En bovendien komen bepaalde woordjes er toch al tussen: je zegt niet wat betreft dat, maar wat dat betreft.


De constructie (voor) wat betreft werd ook wel gezien als een te letterlijke vertaling van het Franse pour ce qui concerne, en werd daarom als gallicisme afgekeurd. Maar bewijzen voor de Franse oorsprong zijn moeilijk te leveren. Kennelijk willen taalgebruikers het zo vreemde voorzetsel wat betreft beginnen met een echt voorzetsel, net zoals met betrekking tot.


De betreft-variatie kunt u ook inzetten om de leesbaarheid en het ritme van de zin te verbeteren. Vergelijk:

  • Er is veel kritiek op dit plan wat betreft de aanvullende maatregelen en de uitzonderingsgevallen.
  • Er is veel kritiek op dit plan voor wat de aanvullende maatregelen en de uitzonderingsgevallen betreft.