Er is een betekenisverschil.


bestaan in
inhouden, omvatten
Zijn bijdrage aan dit project bestond in stimulerend aanwezig zijn.


bestaan uit
samengesteld zijn uit
Dit project bestaat uit vijf deelprojecten.


Echte taalliefhebbers — nee geen taalzifters (dat zijn taalgebruikers die altijd over taalverloedering zeuren) — echte taalliefhebbers dus, discussiëren over in en uit in de volgende zin: Mijn taak bestaat eruit / erin dat ik de mensen ontvang, de jassen aanneem, en de stoelen wijs.

 

Dit moet in zijn, want het gaat om de inhoud van de taak.

Nee, het moet uit zijn, want hier wordt beschreven hoe de taak is samen gesteld uit onderdelen. Inderdaad, beide mogelijkheden zijn juist.