Er is verschil in betekenis.

 

rapportage                

verslag(legging)

 

De jaarlijks verplichte rapportage over de waterkwaliteit bleek al langer onduidelijk.

 

reportage                   

beeldverslag

 

En dan krijgt u ook nog een complete huwelijksreportage in sfeervolle foto’s.

 

De overlap in betekenis is ‘verslag’. Maar er zijn twee verschillen. 1. het medium. Een rapportage is op schrift en een reportage gaat in beeld (en geluid). 2. de inhoud. Een reportage gaat over (nieuwswaardige) gebeurtenissen. Een rapportage bevat bevindingen en/of resultaten van onderzoek.

 

En het verschil tussen rapportage en rapport? Oorspronkelijk was een rapportage het uitbrengen van een rapport, dus de verslaglégging. Maar de verslaglegging heeft nu ook zelf de betekenis van ‘verslag’. Vandaar de omschrijving ‘verslag(legging)’.