Er is een klein betekenisverschil.


beslissen
vaststellen wat er moet gebeuren of hoe het zit, de knoop doorhakken
De examencommissie heeft beslist dat de regeling op dit punt niet van kracht is.


besluiten
vaststellen wat er moet gebeuren, bepalen, concluderen
De examencommissie heeft besloten een verzoek in te dienen om de regeling te wijzigen.


De twee woorden overlappen grotendeels in betekenis. Beslissen betekent van oorsprong: 'een geschil bijleggen'. Vandaar ook: 'een knoop doorhakken'. We spreken over beslissingsbevoegdheid en niet over besluitingsbevoegdheid. In besluiten zit ook het woordje slot besloten; vaak gaat het om de uitkomst van een discussie. Vergelijk ook: Ik ben zeker niet dement, dus ben ik nog besluitvaardig. Maar ik durf geen knopen door te hakken, en ben dus niet zo beslisvaardig.