Er is een betekenisverschil.

 

buigen 

krommen, voorover hellen met het bovenlichaam (ook uit eerbied)

 

De jonge officier boog als een knipmes en verliet het vertrek.

 

bukken 

diep voorover buigen met het bovenlichaam

 

Mijn rugklachten zijn verminderd nu ik bij het bukken ook de knieën buig.

 

Bij het bukken blijven de knieën vaak recht, maar dat is niet noodzakelijk. Want als u gebukt onder een laag poortje doorgaat, buigt u meestal ook uw knieën. Wanneer u naar Japan gaat, is het nuttig om te weten dat daar de diepte van het buigen een welomschreven betekenis heeft: met een lichte buiging begroet u iemand, iets dieper buigen betekent iemand bedanken, en nog dieper buigen staat voor een verontschuldiging.

 

Er zijn nog drie woorden waarin iets gebeurt met het hoofd en/of de knieën:

 

knielen 

zich op de knieën laten zakken

 

Niet elke kerkganger gaf gehoor aan het verzoek om te knielen voor gebed.

 

nijgen 

eerbiedig groeten met een lichte buiging van het hoofd en vaak een klein knikje in de knieën

 

Op de trappen van de Ridderzaal nijgen Koning en Koningin naar de vaandels van de verschillende legeronderdelen. 

 

hurken 

een zithouding aannemen met gebogen knieën en je billen vlak boven je hielen 

 

Hoe kun je nu rustig de krant lezen op die Franse toiletten waar je moet hurken! 

 

Verwar nijgen (neeg-genegen) niet met neigen (neigde-geneigd). Zie hierover het verwarpar nijgen / neigen

 

Intrigerend blijft hurken in op de hurken zitten. Waar zitten die hurken? Tot nu toe heeft niemand kunnen achterhalen welk deel van het menselijk lichaam wordt bedoeld. De hurken worden, samen met de lurven, gerekend tot de fictieve lichaamsdelen. In iemand bij de lurven grijpen kun je nog denken aan oren, schouders of de ‘vet-zwemband’ rond het middel. Maar hurken? Misschien het samenstel van achterkant bovenbeen en kuit wanneer ze in contact komen met elkaar?

 

De vijf woorden in één zin? Ja dat kan. 

 

De ballerina liep naar voren, neeg lichtjes haar hoofd met een kleine schouderbuigingnaar links, zette toen een knielende bukbeweging in waardoor ze even bijna op haar hurken zat; werkelijk een ravissante reverence! 

 

En wanneer doet de ballerina dat? Wanneer ze achter de coulissen van de bukmeester het teken krijgt om applaus te halen. Maar zo iemand zou ik dan toch liever aanduiden met buigmeester.