De woorden worden vaak door elkaar gebruikt, maar er is een belangrijk, natuurkundig, verschil.

 

gewicht 

zwaarte, ‘aantrekkingskracht van de aarde’

 

Ik weet nu waarom ik duizelig word in een achtbaan: mijn gewicht verandert steeds een heel klein beetje.

 

massa 

hoeveelheid materie in een object (ongeacht de zwaartekracht)

 

De aarde heeft ongeveer zes maal zoveel massa als de maan.

 

Door het verschil in massa tussen aarde en maan, is de aantrekkingskracht van de maan, de zwaartekracht op de maan, veel zwakker dan die op de aarde. Daarom zal een persoon van 90 kilo die op de maand landt, daar een gewicht hebben van 15 kilo, maar zijn massa blijft natuurlijk wel 90 kilo. Dus, massa is onveranderlijk, en gewicht is afhankelijk van de zwaartekracht. Voor de goede orde, in de natuurkunde wordt alleen massa uitgedrukt in kilo; de eenheid voor gewicht is N, de kracht van Newton. 

 

Nog een verduidelijking nodig? Een weegschaal geeft niet de hoeveelheid materie, de massa, maar je gewicht, de kracht die je erop uitoefent. Het verschil is goed te zien, wanneer je een koffer weegt (gewicht) en daarna tegendruk geeft door aan het hengsel te gaan trekken. Je krijgt dan – terwijl de massa gelijk blijft – een iets lager gewicht.