Er is een klein betekenisverschil.


benodigd
wat nodig is (vanuit een behoefte)
Hier zijn de benodigde formulieren voor het aanvragen van de vergunning.


noodzakelijk
wat vereist, onontbeerlijk is
De stervoetballer stelde de noodzakelijke liesoperatie uit.


Soms is de grens tussen behoefte en noodzaak moeilijk te trekken. Benodigd is minder dwingend dan noodzakelijk. Vergelijk de voorbeelden. Het aanvragen van een vergunning is een vrije keuze, maar het ondergaan van een liesoperatie niet. Zie ook de volgende dialoog:


— Directrice van zorgcentrum: 'Graag wil ik met u spreken over de benodigde zorg voor uw moeder.'

— Dochter van bejaarde moeder: 'Wat zegt u? Benodigde zorg! Het is noodzakelijke zorg, want ze redt het niet alleen.'