De woorden verschillen niet in betekenis, maar er is soms een licht stijlverschil.

 

veranderen

anders maken, anders worden, overgaan op iets anders

 

Hij heeft zijn hele tuin veranderd.

 

Plotseling veranderde de prinses in een heks.

 

Ik ben van mening veranderd.

 

wijzigen

veranderen; vaak meer formeel

 

De dienstregeling is gewijzigd.

 

Het bestemmingsplan is de laatste twintig jaar flink gewijzigd.

 

De woorden betekenen hetzelfde. In veel gevallen kan ook in een meer formele mededeling veranderen gebruikt worden: De dienstregeling is veranderd. Wel klinkt wijzigen heel vreemd in minder formeel taalgebruik. We zeggen niet:

 

Hij heeft zijn hele tuin gewijzigd.

 

Plotseling wijzigde de prinses in een heks.

 

Ik ben van mening gewijzigd.

 

Het woord wijzigen kan met en zonder zich worden gebruikt. Met zich wordt eerder opgeroepen dat de verandering spontaan plaatsvindt of dat de oorzaak er niet toe doet. Woordenboeken geven dan als voorbeeld:

 

De loop van de rivier heeft zich hier gewijzigd. (oorzaak onbekend)

 

De loop van de rivier is hier gewijzigd. (door het plan ‘meer ruimte voor water’)