Er is geen betekenisverschil, maar ad rem is soms iets meer ‘ter zake’.

 

ad rem

raak, geestig; scherpzinnig, slagvaardig

 

Ik ben al te oud, meisje, zei hij. – Ja, maar opa, je riep altijd dat je nooit te oud bent om te leren, zei ze ad rem.

 

gevat

geestig, raak; slagvaardig

 

Waar ga jij naar toe meisje? ‘Grootmoeder koekjes brengen’ zei ze gevat.

 

Het Latijnse ad rem betekent ‘bij de zaak’ of ‘ter zake’. Misschien is het wel daarom dat ad rem niet alleen maar geestig is. Bij ad rem gaat het vooral om een inhoudelijk reactie die vaak ook nog geestig is. Bij gevat ligt eerder de nadruk op de geestigheid.

 

Kun je ad rem verbuigen? Tja, een ad remme debater kan zijn avond niet hebben waardoor een ander ad remmer is dan hij. Dan is direct duidelijk wie het ad remst is. Maar ongebruikelijk blijven deze vormen wel.