Er is een betekenisverschil.

 

belofte
toezegging
Hij is zijn belofte niet nagekomen.


gelofte
religieus geïnspireerde belofte
De drie geloften van armoede, zuiverheid en gehoorzaamheid slaan op kerngegevens van het menselijk bestaan.


Belofte kan ook nog 'kans' of 'verwachting' betekenen: De takken verschrompelen wel, maar houden een belofte in van groei. Heel aardig is dat in het woord huwelijksbelofte (burgerlijk huwelijk) en huwelijksgelofte (kerkelijk huwelijk) de taal ook de scheiding van kerk en staat weerspiegelt.