Het woord zaadbank heeft een ruimere betekenis dan zadenbank.

 

zaadbank

bodemlaag met zaden, spermadonorbank, zadenbank

 

Ook in het westelijk Waddengebied zijn nieuwe zaadbanken met jonge mosselen te vinden.

 

Pas jaren later begreep ik dat hij veel kinderen ‘op zijn naam’ had staan als donor van een zaadbank.

 

zadenbank

opslagplaats voor zaden

 

In de zadenbank op Spitsbergen liggen miljoenen zaden ijskoud, droog en donker opgeslagen.

 

Het zou handiger zijn wanneer die opslagplaats voor zaden alleen zadenbank zou heten. Maar taalgebruikers hebben anders beslist. De zadenbank op Spitsbergen wordt ook zaadbank genoemd.

 

Zijn er soortgelijke gevallen met betekenisverschil? Nee, niet bij artikelregister en artikelenregister. In beide gevallen gaat het om een register op artikelen. En ook (nog?) niet bij moleculenstructuur en molecuulstructuur, hoewel je bij molecuulstructuur toch eerder denkt aan de structuur binnen één molecuul en bij moleculenstructuur eerder aan een structuur bestaande uit moleculen.

 

Ook het paar kaarthouder-kaartenhouder wordt met belangstelling gevolgd. Een kaarthouder is bedoeld voor één pasje of voor (fiets)kaarten. Een kaarthouder is ook een persoon op wiens naam een betaalkaart staat geregistreerd. Maar bij een kaartenhouder denk je nooit aan pasjes? Ja, toch wel. Hoe noemt u een houder waar meer pasjes in kunnen? Altijd in beweging, onze taal.