Er is geen betekenisverschil, wel soms verschil in gebruik.

 

ammunitie

schietvoorraad voor vuurwapens (verouderd)

Op deze kaart uit de Tweede Wereldoorlog staan de ammunitiedepots van het Duitse leger.

 

munitie

schietvoorraad voor vuurwapens, ook figuurlijk ‘argument op voorraad’

Hoeveel munitie mag een wapenverlofhouder in huis hebben?

 

De vorm met ‘am-’ schijnt ontstaan te zijn uit een verkeerde interpretatie van het Franse la munition dat men hoorde als l’amunition. De vorm met ‘am-’ is verouderd. Maar het zou van fijnzinnig taalgevoel getuigen wanneer munitie-hobbyisten onderscheid maken tussen ammunitie (uit oudere oorlogen) en munitie (hedendaags moordmetaal).

 

Ook een argument kan als kogel of schietvoorraad worden gebruikt. In deze figuurlijke betekenis komt alleen munitie voor: Laten we geen munitie verschaffen aan mensen die toch al hun gevoel boven het verstand stellen.