Er is betekenisverschil.
 
bewapend                 
voorzien van een wapen, eerder in officiële uitrusting, en defensief 
Zijn in Nederland beveiligers van kerncentrales bewapend?
 
gewapend                 
in het bezit van een wapen, eerder offensief
voorzien van (middelen tegen)
versterkt met ijzergaas of een laag metaal 
De overvaller was gewapend toen hij de winkel binnenging.
Ondernemers, bent u gewapend tegen datalekken?
De aannemer kreeg een proces-verbaal omdat bij de wapening van het gewapend beton onvolkomenheden waren vastgesteld.
 
De ‘wapen’-betekenis verschilt vooral op de lijn defensief-offensief. Als er dus in een internationaal conflict een bericht verschijnt over bewapende adviseurs, dan bedoelt de tekst te zeggen dat die adviseurs niet oorlogszuchtig zijn. Tegenstanders van die adviseurs zullen wellicht eerder spreken over gewapende adviseurs, of misschien commando’s. Zo kan men in de letters b en g zijn visie geven op een internationaal conflict.
 
Controlevraag. Is een politieman die in zijn vrije tijd met een zelf gekocht geweer op jacht gaat, nu bewapend of gewapend? De g is goed.