De betekenissen overlappen grotendeels.
 
verzet            
tegenstand, protest, opstand 
In studies over de Tweede Wereldoorlog wordt onderscheid gemaakt tussen actief en passief verzet (wel of niet met gevaar voor eigen leven).
 
weerstand     
tegenstand, afweer 
Hij kon geen weerstand meer bieden aan de verleiding.
 
Verzet vereist doorgaans iets meer actie dan weerstand. Dit valt ook af te leiden uit de oorspronkelijke betekenis van de overeenkomstige werkwoorden. ‘Verzetten’ betekent ‘verplaatsen’. ‘Weerstaan’ betekent ‘tegenover iets gaan staan’, met ‘weer’ zoals in ‘weerwoord’, zodat je de doorgang belemmert.
 
Beide woorden in één zin? De weerstand tegen de ondoordachte bezuiniging mondde uit in regelrecht verzet via stakingen. En nog één: Edelachtbare, u zegt dat mijn cliënte zich niet verzette, maar zij bood wel degelijk weerstand!