Er is betekenisverschil.
 
hernieuwen              
weer nieuw maken, nieuw leven inblazen, opnieuw inhoud geven 
Op deze begraafplaats is het mogelijk om een urnenconcessie steeds met tien jaar te hernieuwen.
 
vernieuwen               
geheel of gedeeltelijk nieuw maken, bij de tijd brengen 
Onze website is geheel vernieuwd.
 
Bij hernieuwen gaat het om iets dat zijn geldigheid gaat verliezen of ophoudt te bestaan. Bij vernieuwen gaat het om iets dat geheel of gedeeltelijk vervangen wordt. Daarom is het vreemd dat de overheid ons vraagt om ons rijbewijs te vernieuwen. Het gaat om een verlenging voor een nieuwe periode. Dat is hérnieuwen. De overheid kan wel ons rijbewijs, het pasje zelf, vernieuwen, bijvoorbeeld door een andere lay-out met extra fraudebestendige elementen.
 
Controlevraag. Je bent restauranthouder, en je denkt een niche in de markt te hebben gevonden door echtparen uit te nodigen om na zoveel jaar huwelijk opnieuw een trouwfeest te houden. Hoe moet de reclameslogan dan luiden? Hernieuw je trouwbelofte of Vernieuw je trouwbelofte? Toch maar liever vernieuw. Met hernieuw suggereer je dat die belofte tot eeuwige trouw niets meer voorstelt. Met vernieuw wil je je belofte bij de tijd brengen.