De kernbetekenis verschilt niet, maar de woorden kunnen drie verschillende associaties oproepen.
 
cliënt              
iemand die (tegen betaling) diensten of goederen afneemt 
Als de klant koning is, is de cliënt dan koningin?
 
klant              
iemand die (tegen betaling) goederen of diensten afneemt 
Als bank hebben wij een klantsysteem voor hypotheken en een cliëntsysteem voor vermogensbeheer.
 
Deze korte omschrijving is nog te vaag. Want onder afnemers van goederen of diensten vallen ook buspassagiers, treinreizigers, patiënten, studenten en zelfs burgers die bijvoorbeeld hun paspoort moeten vernieuwen.
 
De woorden roepen vaak een of meer van de volgende associaties op. De associaties bij cliënt zijn misschien gemakkelijker te volgen wanneer je kijkt naar de oorspronkelijke betekenis van dit woord. Een cliënt was in het oude Rome een halfvrije slaaf van een aanzienlijke Romein, die hem in ruil voor zijn arbeid bescherming bood.
 
  1. cliënt eerder ‘diensten’ klant    eerder ‘goederen’ 
 
In de supermarkt spreekt men niet over een cliëntenpas en bij de fysiotherapeut niet over een klantenkaart.
 
  1. cliënt vaak ‘algemener’ klant    vaak ‘preciezer’ 
 
Wij moeten de overgang maken van cliëntgericht naar klantgericht: gewoon afspraken nakomen en klachten serieus nemen.
  
  1. cliënt accent op ‘persoonlijk’ klant    accent op ‘zakelijk’ 
 
Nee, alleen hoeren hebben klanten, als high class escortdame spreek ik liever over cliënten.
 
U kunt zelf nog met een proefje bijdragen aan een nog niet opgeloste kwestie: Heeft een cliënt een dikkere portemonnee nodig dan een klant? Immers, een juwelier heeft geen klanten en een groenteboer geen cliënten. Vergelijk ook het (eveneens niet bewezen) verschil tussen ‘geschenk’ en ‘cadeau’. Leg uw collega-taalgebruikers een van de volgende zinnen voor, en vraag ze dan om op te schrijven hoeveel het ‘presentje’ waard is.
 
Aan onze cliënten. Onze nieuwste collectie kunt u vanaf 1 november bewonderen. Er ligt dan ook een welkomstgeschenk voor u klaar.
 
Aan onze klanten. Onze nieuwste collectie kunt u vanaf 1 november bewonderen. Er ligt dan ook een welkomstcadeau voor u klaar.
 
U kunt ook de zinnen veranderen door in beide gevallen van geschenk te spreken. En als u helemaal geen effect vindt, kunt u het ook proberen met cliëntèle. Uw onderzoeksresultaten kunt u opsturen naar het mailadres op de site van de Schrijfwijzer.