De betekenissen overlappen, maar er is ook een klein verschil.
 
beest             
dier, vaak met de associaties ‘groot’, ‘wild’ of ‘onmenselijk’ 
Een krokodil is een dier, maar ik noem het liever een beest.
Hij is als een beest tekeergegaan.
 
dier                
een levend wezen dat geen mens of plant is 
De wetenschappelijke definitie van ‘dier’ is: elk lid van het Rijk der Animalia of Metazoa.
 
De woorden beest en dier kunnen in een ‘achtervoegsel’ ook de betekenis hebben ‘zeer gedreven’ of ‘met grote interesse’: feestbeest, gezelligheidsdier. En ook dan is er verschil in ‘wildheid’. Anders zouden we wel spreken van een ‘feestdier’ en een ‘gezelligheidsbeest’.