Er is een duidelijk verschil in betekenis.
 
adoptiekind              
aangenomen kind 
Zij konden geen kinderen krijgen en hebben na lang aarzelen twee kinderen uit Thailand geadopteerd.
 
pleegkind                  
kind dat bij anderen dan eigen ouders wordt verzorgd en opgevoed 
Hij heeft tot zijn achttiende in ons gezin als pleegkind gewoond.
 
Het verschil lijkt niet zo groot. Ook een adoptiekind wordt immers niet bij eigen ouders verzorgd en opgevoed. Toch zijn er belangrijke verschillen. Een adoptiekind is juridisch familie van de adoptieouders, en krijgt ook hun achternaam. Een pleegkind blijft het kind van eigen ouders, en houdt hun achternaam. Adoptie is voor altijd; een pleegkind verblijft tijdelijk in een pleeggezin. Adoptieouders voeden hun adoptiekind alleen op; het kind heeft geen contact met eigen ouders, die vaak ver weg wonen. Pleegouders krijgen begeleiding, en er blijft ook contact met de biologische ouders. Pleegouders krijgen dikwijls een vergoeding; adoptieouders betalen voor bemiddeling en de reis om hun kindje op te halen. En het laatste onderscheid: na je 42ste kun je doorgaans geen adoptieouder meer worden; voor het pleegouderschap geldt geen maximumleeftijd. Al met al bijzonder duidelijke verschillen dus tussen een adoptiekind en een pleegkind.