Er is een betekenisverschil.


behelzen
inhouden, bevatten
Het plan behelst de bouw van de nieuwbouwwijk aan de rand van het centrum.


omhelzen
omarmen, knuffelen
Hij omhelsde haar en probeerde haar te troosten.