Er is een soms een heel klein betekenisverschil.

 

inhoud

hoeveel ergens in gaat

Kleine kinderen denken dat een hoog smal glas meer inhoud heeft dan een laag breed glas.

volume

hoeveel ruimte iets inneemt
Maar het volume aan ranja kan in het lage brede glas zelfs meer zijn dan in het hoge smalle glas.

 

Inhoud en volume worden beide uitgedrukt in kubieke centimeters (cm3), de ruimtelijkheid, en milliliters (ml), de inhoud. Inhoud en volume worden doorgaans door elkaar gebruikt. In een enkel geval wordt een onderscheid gemaakt. Het onderscheid doet denken aan het onderscheid tussen brutogewicht en nettogewicht, de tarra: het gewicht dus van de verpakking. Volume wordt soms ook gebruikt in deze bruto-betekenis. Het volume van een fles ranja is dan de inhoud plus de ruimte die de verpakking inneemt. Alleen als de verpakking 'nul' is, dus geen ruimte inneemt, zijn inhoud en volume precies gelijk.