Er is betekenisverschil.

 

instrumentaal

met muziekinstrumenten

Bij deze instrumentale muziek past ook heel goed een achtergrondkoortje.


instrumenteel

als hulpmiddel fungerend

Op deze cursus leert u de overgang maken van autocratisch naar instrumenteel leiderschap.

 

Instrumentaal is een muziekterm en staat tegenover vocaal. Instrumenteel komt veel minder vaak voor. Bij toeval trof ik het in het wild aan, in de familiekroniek 'De Stamhouder' van Alexander Münninghof (pagina 254). Daar wordt over iemand gezegd dat "die in de herenkamer meer dan wie ook instrumenteel was geweest in de besluitvorming in talloze zaken."

 

Er is nog een ander woordpaar op -aal/-eel met een betekenisverschil: potentiaal – potentieel. Een potentiaal is een natuurkundige term voor potentiële energie: een elektrische potentiaal. En potentieel betekent 'mogelijk': een potentiële klant.

 

Wilt u nog eens aan een onoplosbaar probleempje beginnen, dan zou u zich eens kunnen afvragen waarom wij spreken over dictatoriaal en presidentieel. Waarom is het niet 'dictatorieel' en 'presidentiaal'? Ook niet gek klinken 'provincieel' en 'gouvernementaal'. Als u met een verklaring komt, bent u heel instrumenteel in taalkundig onderzoek.