Er is een betekenisverschil.

 

zo veel

tegenovergestelde van 'zo weinig'

Waarom zouden er zo veel afmeldingen zijn?
Je moet zo veel mogelijk proberen rust te nemen.
De directeur verdient drie keer zo veel als de secretaresse.

 

zoveel

overige gevallen
Zoveel hoofden, zoveel zinnen.

 

Bij zoveel zonder spatie gaat het vaak om een niet nader te bepalen hoeveelheid of om een graadaanduiding. Het onderscheid blijft lastig. Want ook zoveel hoofden kun je zien als het tegenovergestelde van zo weinig hoofden. En in zo veel mógelijk verdwijnt met de nadruk op mogelijk de tegenovergestelde betekenis van zo weinig mogelijk.

 

Soms helpt de volgende vuistregel: schrijf een spatie als beide woorden evenzoveel klemtoon krijgen; schrijf aaneen als zo of veel alle klemtoon naar zich toetrekt. Vergelijk:

  • Ik heb niet zo veel op met die jongen. (twee keer kleine klemtoon)
  • Dit kost zestien euro zoveel. (zo extra klemtoon, veel geen klemtoon)
  • Ach, je kunt wel zoveel willen. (zo geen klemtoon, veel extra klemtoon)

 

Maar de volgende voorbeelden bewijzen dat de regel lang niet altijd opgaat:

  • Ik wil liever spreken over het zoveel grotere onrecht dat elders geschiedt. (zo en veel beide weinig klemtoon)
  • Heb je er echt zó veel last van? (zo extra klemtoon, veel heel weinig klemtoon)

 

En de volgende drie voorbeelden zijn evenzovele bewijzen van het feit dat de klemtoonregel maar een gebrekkige vuistregel is.

  • Dat is zoveel als niets.
  • Hij bedoelde zoveel als ...
  • Zoveel te beter.

 

Want in deze voorbeelden hebben zo én veel steeds een kleine klemtoon. Mocht uw collega toch een spatie schrijven waar u het liever niet doet, bedenk dan dat het beter is om niet op alle subtiele verschillen de klemtoon te leggen.

 

Voor een lijst met woordparen waarbij een spatie betekenisverschil geeft, kijkt u bij achter elkaar / achterelkaar.