Er is een betekenisverschil.

 

zo nodig

heel nodig; indien nodig
Hij moest weer zo nodig naar het toilet.
Zo nodig wordt er geweld gebruikt.

 

zonodig

zoals altijd
Hij moest weer zonodig grappig doen.

 

In een enkel geval betekenen twee woorden aaneen iets anders dan wanneer er een spatie tussen staat. Voor een lijst met woordparen waarbij een spatie betekenisverschil geeft, kijkt u bij achter elkaar / achterelkaar.