Er is geen betekenisverschil, wel een verschil in gebruik.

 

zich zelf

als zelf sterk de nadruk krijgt
Twee dagen na de operatie, en hij wast zich zelf!

 

zichzelf

zonder speciale nadruk
Als de kapper alle mannen van het dorp scheert die zichzelf niet scheren, scheert hij dan ook zichzelf?

 

Combinaties met zelf en zelfde worden aaneengeschreven: eenzelfde, diezelfde, hemzelf, zijzelf. Alleen bij sterke nadruk zet u een spatie. Wat is een sterke nadruk? Ach, dat kunt u zelf wel nagaan.

 

In een enkel geval betekenen twee woorden aaneen wel iets anders dan wanneer er een spatie tussen staat. Voor een lijst met woordparen waarbij een spatie betekenisverschil geeft, kijkt u bij achter elkaar / achterelkaar.