Er is een betekenisverschil.

 

weiden

grazen
Hij liet altijd zijn schapen weiden op de grond van zijn buurman.

 

wijden

heiligen; bestemmen voor
Hieraan is ten onrechte geen aandacht gewijd.

 

Er zijn taalgebruikers die denken dat ontweien dubbel fout is. Er zou een d in moeten staan, maar die staat alleen in ontweide en ontweid. En omdat van weilanden ontdoen niet bestaat, zou het ontwijden moeten zijn. Maar slagers weten beter: gewei is een oud woord voor 'ingewand'. Een dier ontweien betekent dus: 'een dier van zijn ingewanden ontdoen'. Misschien nuttige kennis voor het geval u van een geslaagde jacht terugkeert.

 

De variatie ei-ij kent meer woordparen. Voor andere struikelblokken kijkt u bij bereiden / berijden.