Er is een klein betekenisverschil.

 

wederkerig

van beide kanten, onderling (vaak met tegenprestatie)
Liefde hoeft niet wederkerig te zijn om liefde te heten.

 

wederzijds

van beide kanten, onderling (gemeenschappelijk)
De overeenkomst is beëindigd met wederzijds goedvinden.

 

Bij wederkerig is er vaak sprake van tegenprestatie, bij wederzijds niet. Een huwelijk gebaseerd op wederzijdse liefde zou dus iets beter moeten zijn dan een huwelijk gebaseerd op wederkerige liefde.